3 illustrationer till 20-tal nr 1

Strippserie i Galago nr 138

Gästserie i Sydsvenskan

Tal om marknadshyror

Arbetets döttrar -- om kvinnor och våra jobb